Du lịch

Những dịch vụ chúng tôi thực hiện:

 1. Đại lý cho các công ty du lịch Việt Nam.
 2. Đại lý cho các công ty du lịch nước ngoài.
 3. Thiết kế tour tại Việt Nam.
 4. Tìm kiếm, giới thiệu, ký kết đối tác thứ ba.
 5. Tư vấn, xúc tiến thương mại, hợp tác đầu tư.
1. Đại lý cho các công ty du lịch Việt Nam

 • Chào bán tour du lịch của các công ty du lịch Việt Nam cho các khách hàng, đối tác, công ty du lịch nước ngoài.
2. Đại lý cho các công ty du lịch nước ngoài

 • Chào bán tour du lịch của các công ty du lịch nước ngoài cho các khách hàng, đối tác, công ty du lịch Việt Nam.
3. Thiết kế tour tại Việt Nam

 • Thiết kế các chương trình tour tham quan tại Việt Nam cho các công ty du lịch nước ngoài và Việt Nam.
4. Tìm kiếm, giới thiệu, ký kết đối tác thứ ba

 • Tìm kiếm các đối tác cung cấp dịch vụ tốt nhất cho các công ty du lịch.
 • Giới thiệu và đại diện ký kết hợp tác với các đối tác thứ ba.
5. Tư vấn, xúc tiến thương mại, hợp tác đầu tư

 • Tư vấn chiến lược tiếp cận thị trường Việt Nam và thị trường quốc tế.
 • Xúc tiến thương mại và thúc đẩy hợp tác đầu tư giữa các đối tác trong nước và quốc tế.