Quảng cáo / Thiết kế

Những dịch vụ chúng tôi thực hiện:

 1. Thiết kế đồ họa.
 2. Sản xuất Motion graphic.
 3. Nghiên cứu thị trường.
 4. Công nghệ quảng cáo AI, AR, VR.
1. Thiết kế đồ họa

 • Thiết kế Brochure, Leaflet, Branding, Billboard, Quảng cáo.
 • Sử dụng các phần mềm Illustrator, Photoshop, Indesign, After Effects,…
2. Sản xuất Motion graphic

 • Thực hiện các công đoạn coding, CSS.
 • Đảm bảo phần mềm / ứng dụng vận hành hiệu quả.
3. Nghiên cứu thị trường

 • Nghiên cứu thị trường định tính, định lượng.
 • Nghiên cứu thị trường bằng công nghệ.
4. Công nghệ quảng cáo AI, AR, VR

 • Ứng dụng công nghệ AI, AR, VR trong quảng cáo.
 • Ứng dụng công nghệ trong digital marketing.