Trò chơi / Phim ảnh

Những dịch vụ chúng tôi thực hiện:

 1. Sản xuất game art 2D/3D/Animation
 2. Gamification
 3. Sản xuất animation
 4. Sản xuất phim ảnh
 5. Sản xuất âm thanh
1. Sản xuất game art 2D/3D/Animation

 • Thiết kế concept art cho game
 • Thiết kế 2D art cho game
 • Sản xuất 3D art bao gồm: Modeling, Texturing, Rigging
2. Gamification

 • Thiết kế prototype game ứng dụng cho marketing, giáo dục
 • Sản xuất game ứng dụng cho marketing, giáo dục
3. Sản xuất phim Animation

 • Vẽ storyboard
 • Thiết kế 3D
 • Layout, Blocking, Animation
 • Vfx
 • Render, Compositing
 • Editing
4. Sản xuất phim ảnh

 • Lập kịch bản
 • Tổ chức ghi hình, ghi âm
 • Sản xuất nhạc
 • Dựng phim
5. Sản xuất âm thanh

 • Ghi âm
 • Sản xuất các file âm thanh, file nhạc cho phim, game, …